Ruptura předního zkříženého vazu v kolenním kloubu (LCC)

hqdefault.jpg
Bez názvu.jpg

Jedno z velmi častých ortopedických problémů u psa. Typickými

projevy jsou akutní nástup kulhání a bolestivosti na pánevní končetinu.

Úvodem je třeba si říci, že se stejným poškozením se setkáváme i v

humánní medicíně, ale příčiny vzniku, stejně jako způsoby terapie jsou

naprosto odlišné.

Důvody proč k tomuto poškození dochází jsou dva. Jedním z nich je

samotná stavba a vývoj pohybového aparátu daného jedince. Konkrét-

ně tedy určité ,,vady, případně deformity“ jako jsou vývojové vady čéšky, její luxace nebo anomálie ve výšce jejího uchycení, torzní a tvarové deformity celé končetiny, kdy na jednotlivé klouby nepůsobí při pohybu správné síly a dochází k jejich zatěžování/přetěžování. Dalším důvodem je dlouhodobý chronický zánět v kolenním kloubu. Toto je zásadní rozdíl oproti humánní medicíně, kde k přetržení LCC dochází převážně traumaticky, kdežto u psů k tomuto poškození dochází postupně a samotná ruptura, tedy přetržení vzniká při obyčejných činnostech a nemusí být způsobeno výraznější aktivitou či zátěží. Bohužel až na výjimečné situace nelze předem diagnostikovat potenciální hrozbu tohoto poranění a příznaky vidíme až když k přetržení , respektive tzv. ruptuře vazu dojde.

 

K čemu při přetržení (ruptuře) LCC dochází?

Zkřížené kolenní vazy zjednodušeně stabilizují kolenní kloub v

předozadním pohybu. Pokud dojde k přetržení LCC, dochází k

nestabilitě kolenního kloubu a tím k poškozování dalších kloub-

ních struktur jako jsou např. menisky a poměrně rychle k de-

generativní změnám jako jsou osteoartróza. Samozřejmě celý

proces je spojen s výraznou bolestivostí kolenního kloubu. Na

nestabilním koleni bohužel psí pacienti nejsou schopni fungovat,

protože při každém zatížení dochází v kolenním kloubu k předo-

zadnímu posunu, který je pro psy velice bolestivý. Až na velmi výji-

mečné situace je jediným možným řešením chirurgie.

 

DIAGNOSTIKA

Diagnostika ruptury LCC je založena na ortopedickém vyšetření veterinárním lékařem, kdy již samotné vyšetření a pohybové projevy nás nasměrují k danému poškození. Většinou je k následnému potvrzení přetrženého LCC nezbytná mírná anestezie - tzv. sedace, kdy dochází k relaxaci svalů a lze končetinu řádně vyšetřit a hlavně provést RTG diagnostiku, která je nezbytná k vyloučení dalších potenciálních poškození končetiny (příčin kulhání) a k posouzení stavu kolenních kloubů (např. již vzniku artrotických změn). Toto je zcela základní postup v diagnostice ruptury LCC. Samozřejmě v dnešní době existují další pomocné sofistikovanější diagnostické metody typu artroskopie a CT, ale tato nejsou běžnou součástí diagnostiky LCC.

 

TERAPIE

Po vyslovení dané diagnózy nastává situace, kdy je třeba zvolit vhodnou metodu terapie. Jak již bylo řečeno, jedná se téměř vždy o chirurgická řešení. Takových metod je celá řada, stejně tak jejich kombinací, nicméně dominantními technikami jsou:

 

       1. Stabilizace kloubu vnější extraartikulární náhradou zkříženého vazu 

       2. TTA     – tibial tuberosity advancement

       3. TPLO  – tibial plateau leveling osteotomie

 

O výhodách a nevýhodách daných metod by se daly psát a jsou napsány celé stohy studií, nicméně všechny mají své výhody i nevýhody a vždy je třeba posoudit mnoho aspektů, od samotné individuality pacienta ( hmotnost, aktivita psa, stáří poškození, stáří psa, stav daného kolenního kloubu), daného majitele pacienta ( finanční možnosti, schopnost z hlediska postoperační péče) tak i preferencích chirurga z hlediska použití daných metod. Je také třeba říci, že žádná ze zmíněných metod nevede zcela k zastavení vzniku artrotických změn, nicméně končetina je funkční a pohybové aktivity psa jsou bez větších omezení. Pokud k chirurgii u těchto pacientů nedojde, dochází rychle k degeneraci kolenního kloubu a ve většině případů se koleno a s ním celá končetina stává nefunkčním a její použití je spojeno s výraznou bolestivostí.

 

NA NAŠEM PRACOVIŠTI nabízíme svým pacientům kompletní ortopedickou diagnostiku s konzultací, během které s klientem probereme výsledky vyšetření a veškeré možnosti terapie. Máme bohaté zkušenosti se všemi výše zmíněnými chirurgickými metodami a sami aktuálně nabízíme možnost terapie prasklého předního zkříženého vazu pomocí EXTRAKAPSULÁRNÍ FIXACE (viz výše 1.typ). Samozřejmě jak jsme se již zmínili, vhodnost daného chirurgického řešení je dána více faktory, proto ke všem pacientům máme zcela individuální přístup.

aa993b9c7370ba406f236f3a3934bec7--crucia
lateral-fabellar-235x300.jpg
unnamed.jpg